روی خط - رفع خشونت علیه زنان

09 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چه عواملى در جامعه سبب بروز خشونت عليه زنان مى شود؟ آيا قوانين ایران از زنانى كه مورد خشونت قرار مى‌گيرند محافظت مى‌كند؟ چگونه مى‌توان از بروز خشونت عليه زنان جلوگيرى كرد؟