روی خط - رانت ویژه تحصیلی برای فرزندان مقامات حکومتی

14 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظر شما درباره ایجاد موقعیت های ویژه برای تحصیل فرزندان مقامات جمهوری اسلامی چیست؟ در منطقه شما کیفیت مدارس و آموزش چگونه است؟