روی خط - قربانیان حوادث طبیعی یا ضعف مسئولان؟

19 دی 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا «شهروندی» در حکومتی که خود را ملزم به حفظ جان و مال مردمش نمی‌داند مفهومی دارد؟ حکومتی که خود را نسبت به مردم خود متعهد و مسئول نداند چه سرنوشتی خواهد داشت؟