روی خط - پیامدهای کاهش شدید مصرف لبنیات

08 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چقدر لبنیات مصرف می‌کنید و چقدر برای آن هزینه می‌کنید؟ آیا با افزایش مشکلات دندان و استخوان در خانواده خود مواجه شده‌اید؟