روی خط - پرطرفدار شدن جستجوی اینترنتی مهاجرت

28 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما هم به فکر مهاجرت افتاده اید؟ فکر می کنید دلیل اصلی اقدام و یا تمایل به مهاجرت در میان ایرانیان چیست؟