روی خط - نیاز جامعه به رقص و شادی

24 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلیل ممنوعیت رقص و شادی چیست؟ آیا در خانواده و جمع دوستان شما رقص و پایکوبی رایج است؟