روی خط - نقش پررنگ زنان ایرانی در اعتراضات

24 دی 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلیل پررنگ بودن نقش زنان در اعتراضات اخیر را چه می‌دانید؟ آیا چهار دهه نقض مکرر حقوق زنان توسط جمهوری اسلامی آنان را از اصلاح ساختار موجود ناامید کرده است؟