روی خط - نقش فشار بین‌المللی بر کم شدن سرکوب و کشتار معترضان در ایران

25 دی 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا فشارهای بین‌المللی بر کاهش خشونت و شدت سرکوب رژیم ایران موثر بوده است؟ دنیا چه تدابیری می‌تواند بیندیشد تا رژیم ایران به فکر تکرار کشتار آبان ماه نیفتد؟