روی خط - نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران

07 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات رژیم ایران چگونه می‌توانند در مجامع بین‌المللی نقض آشکار حقوق اقلیت‌های دینی را انکار ‌کنند؟ به عنوان یک شهروند ایران چگونه می‌توانید با نقض حقوق اقلیت‌های دینی مقابله و مخالفت کنید؟