روی خط - نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران

07 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مقامات رژیم ایران چگونه می‌توانند در مجامع بین‌المللی نقض آشکار حقوق اقلیت‌های دینی را انکار ‌کنند؟ به عنوان یک شهروند ایران چگونه می‌توانید با نقض حقوق اقلیت‌های دینی مقابله و مخالفت کنید؟