روی خط - نقض آشکار حقوق بشر در ایران

19 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فکر می‌کنید به عنوان یک ایرانی کدام حق طبیعی و بدیهی شما توسط جمهوری اسلامی نقض شده است؟ به نظر شما در یک حکومت آزاد و دموکراتیک از چه حقوقی برخوردار خواهید بود که در حال حاضر از آن محرومید؟