روی خط - نگرانی از کاهش سهم ایران در دریای خزر

14 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا جمهوری اسلامی می‌تواند از منافع ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی حفاظت کند؟ چرا نسبت به صلاحیت رژیم ایران در حمایت از منافع ملی تردید وجود دارد؟