روی خط - میانکاله و آلودگی‌های مشکوک

18 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شما درباره مرگ مشکوک هزاران پرنده در میانکاله چه فکر می‌کنید؟ آیا می‌توانید مطمئن باشید که فجایع مشابه پس از این سلامت شما و محیط زیست ایران را تهدید نخواهد کرد؟