روی خط - موج ورشکستگی اقتصادی در پی بروز بحران کرونا

20 اسفند 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مشاهدات شما از ورشکستگی بنگاه های کوچک اقتصادی چیست؟ نقش دولت در این وضعیت اقتصادی را چگونه ارزیابی می کنید؟