روی خط - موج مهاجرت نخبگان ورزشی از ایران

01 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تحلیل شما از موج فزاینده مهاجرت ورزشکاران نخبه به خارج از کشور چیست و ریشه های آن را در چه میدانید؟