روی خط - متوسط درآمد ایرانی‌ها و خط فقر

12 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به نظر شما خط فقر در ایران چقدر است و چه کسی فقیر محسوب می‌شود؟