روی خط - مسئول شلیک به هواپیمای مسافربری

23 دی 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسئول شلیک به هواپیمای مسافربری کیست؟ آیا با استعفا یا برکناری چند مقام جزء می‌توانند این پرونده را مختومه کنند؟