روی خط - مشکلات سربازان در ایران

03 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا دوره سربازی را مفید و ضروری می‌دانید؟ شرایط فعلی سربازی چه تاثیری بر وضعیت اشتغال و ازدواج جوانان می‌گذارد؟