روی خط - مشکلات معلولان

06 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا بر خلاف بیشتر کشورهای دنیا در ایران توجه زیادی به ناتوانان و کم توانان جسمی نمیشود؟اگر معلول هستید از مشکلاتی که شخصاً با آنها مواجهید بگویید.