روی خط - مشکلات مالی فرهنگیان

04 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آیا معلمی که دغدغه جدی معیشت دارد می‌تواند آموزگار خوبی برای کودکان باشد؟ فقر درآمدی معلمان بصورت غیرمستقیم چه تاثیری بر جامعه خواهد داشت؟