روی خط - مشکلات مالی فرهنگیان

04 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا معلمی که دغدغه جدی معیشت دارد می‌تواند آموزگار خوبی برای کودکان باشد؟ فقر درآمدی معلمان بصورت غیرمستقیم چه تاثیری بر جامعه خواهد داشت؟