روی خط - مشکل مدیریت در سوانح طبیعی

16 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عملکرد مدیریت بحران در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا شما یا اطرافیانتان تجربه‌ای در سوانح طبیعی و مشکل مدیریت بحران داشته‌اید؟