روی خط - مراسم چهلم جانباختگان اعتراضات

04 دی 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا رژیم ایران اجازه برگزاری مراسم چهلم جانباختگان اعتراضات را در پنجم دی می‌دهد؟