روی خط - مقصر سرکوب اعتراضات مردمی: نظام یا دولت روحانی؟

27 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا اساسا میان نهادهای سرکوبگر از نیروی انتظامی تا سپاه، قوه قضائیه و دولت در مواقع اعتراضات مردمی تفاوتی وجود دارد؟