روی خط - منافع مردم ایران

02 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا منافع مردم ایران برای جمهوری اسلامی اولویت دارد؟ فکر می‌کنید در چه صورتی به عنوان یک شهروند ایران از منافع کشور ثروتمند ایران بهره‌مند خواهید شد؟