روی خط - محدودیت روزافزون برای اقلیت های مذهب

22 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی به مواردی همچون دین ، جنسیت و مذهب افراد اشاره ای نشده است؟ شما چه تجربه ای از حقوق نابرابر اقلیت های مذهبی در ایران دارید؟