روی خط - مهاجرت و مهاجران

27 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر از ایران مهاجرت کرده‌اید، از دلایل آن و تجربه مهاجرت بگویید. آیا هیچ گاه به فکر مهاجرت از ایران افتاده‌اید؟ چرا؟