روی خط - مدافعان حرم یا کشتارگران آبان ۹۸

15 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا باید گروهی که خود را مدافعان حرم در سوریه می خوانند به سرکوب مردم داخل بپردازند؟ آیا آنها واقعاً هدف شان حفظ تمامیت ارضی ایران و جان مردم است؟