روی خط - مالیات در ایران

05 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلیل فرار مالیاتی در ایران چیست؟ چه کسانی در ایران مالیات نمی‌دهند؟ آیا مالیاتی که می‌دهید را منصفانه می‌دانید؟