روی خط - مالباختگان موسسات مالی

08 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا از آشنایان خود کسی را می شناسید که سپرده خود در موسسات مالی را از دست داده باشد؟ به نظر شما مالباختگان موسسات مالی برای رسیدن به اموال خود چه باید بکنند؟