روی خط - ماجراجویی‌های رژیم ایران

31 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

آیا رژیم ایران قادر به تداوم ماجراجویی‌ها و اقدامات بی‌ثبات کننده خود در منطقه خواهد بود؟ تبعات این اقدامات برای مردم ایران چیست؟