روی خط - ماهیت اعتراضات سراسری اخیر

13 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا مردم معترض خواهان رهبرانی از جریان اصلاحات برای پیشبرد خواسته هایشان هستند یا از کلیت نظام گذر کرده اند؟