روی خط - مافیای رسانه‌ای خامنه‌ای و خویشاوندانش

10 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلیل این که علی خامنه‌ای و خویشاوندانش در حوزه نشر و رسانه هم به صورت مافیایی حکمروایی می‌کنند چیست؟