روی خط - مافیای کنکور در ایران

08 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تجربه شما یا اطرافیانتان از کنکور در ایران چیست؟ آیا به وجود مافیای کنکور باور دارید؟