روی خط - مادران داغدار و جنبش دادخواهی

25 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نقش مادران داغدار را در زنده نگه داشتن جنبش دادخواهی مردم ایران چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا مادران داغدار ایران می توانند نقشی مشابه مانند مادران داغدار در ترکیه، اسپانیا و سایر کشورهای دنیا برای جلب افکار عمومی بین المللی داشته باشند؟