روی خط - کیفیت زندگی ایرانیان

04 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما صاحب خانه یا خودرو هستید؟ آیا این وضعیت طبیعی است؟ فکر می‌کنید تملک خانه و ماشین چه تغییری در کیفیت زندگی شما ایجاد می‌کرد؟