روی خط - کیفیت خودروهای داخلی

09 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تجربه شما از استفاده از خودروهای داخلی چیست؟ چرا خودروسازان ایرانی نسبت به رعایت استانداردهای اولیه در ساخت خودرو بی‌توجه اند و این مقاومت برای بهبود کیفیت خودروها ناشی از چیست؟