روی خط - کشتار مردم در اعتراضات اخیر و پی گیریهای قضایی بین المللی

12 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به نظر شما چرا نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات اخیر روی به کشتار مستقیم مردم آوردند؟