روی خط - کریسمس و سال نو میلادی در ایران

11 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما هم مراسم کریسمس و سال نو میلادی برپا می‌کنید؟ آیا برپایی مراسم کریسمس و سال نو در ایران نشانه الگوی زیست دوگانه است؟ دلیل آن را چه می‌دانید؟