روی خط - کرونا و تبعیض میان مقامات و مردم ایران

19 اسفند 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مشاهدات شما از تبعیض میان مقامات و مردم ایران در مواجهه با کرونا چیست؟ این تبعیض نشانه چیست؟