روی خط - کرونا و مشاغلی که تعطیل شدنی نیستند

23 اسفند 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا کار نکردن و ماندن در خانه برای شما میسر است؟ اساسا این توصیه تا چه حد در ایران انجام شدنی است؟