روی خط - کرونا و بستن جاده‌های شمال

16 اسفند 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر ساکن استان‌های شمالی هستید از وضعیت و شرایط بگویید. به نظر شما قرنطینه مراکز شیوع ویروس شدنی است؟ چرا در مقابل آن مقاومت می‌شود؟