روی خط - خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس

27 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

به نظر شما چرا دولت تمایلی به واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی ندارد؟