روی خط - کاهش ازدواج در ایران

15 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از نظر شما دلایل کاهش ازدواج در ایران چیست؟ آیا با نمونه‌هایی از ازدواج غیررسمی مانند ازدواج سفید مواجه شده‌اید؟