روی خط - جمهوری اسلامی و چهل سال گروگانگیری

18 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رویه و سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی چه تصویری از ایران و ایرانیان به دنیا مخابره می‌کند؟ به عنوان یک ایرانی چه حسی در قبال چهل سال گروگانگیری جمهوری اسلامی دارید؟