روی خط - جمهوری اسلامی و چهار دهه فریب و دروغ

26 دی 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با توجه به سابقه جمهوری اسلامی، و اتفاقات اخیر فکر می‌کنید کدام حادثه در چهار دهه گذشته می‌بایست مورد توجه افکار عمومی، رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی قرار می‌گرفت؟