روی خط - جمهوری اسلامی و اعترافات اجباری

08 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا اعترافات اجباری گرفته شده از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی را باور می‌کنید؟ برای پایان دادن به چرخه شکنجه و اخذ اعتراف در زندان‌های ایران چه باید کرد؟