روی خط - جمهوری اسلامی و اخلاقیات ایرانیان

25 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در چهار دهه گذشته اخلاقیات ایرانیان چه تغییری پیدا کرده است؟