روی خط - جاسوسی اپلیکیشن های ایرانی از کاربران

13 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تا چه حد به اپلیکیشن ها و برنامه های ایرانی اعتماد دارید؟ چرا اغلب این اپلیکیشن ها که با حمایت های سنگین دولتی همراه هستند دست به جاسوسی از اطلاعات کاربران ایرانی می زنند؟