روی خط - هزینه‌های شروع سال تحصیلی

29 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر فرزندی در خانواده دارید که به مدرسه می‌رود، از هزینه‌ها بگویید. آیا با موردی مواجه شده‌اید که هزینه‌های تحصیل مانع از حضور کودکی در مدرسه شود؟