روی خط - هزینه‌های حکومتی برای عزاداری

26 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا با صرف بودجه نهادهای حکومتی و دولتی در عزاداری‌ها موافقید؟ به نظرتان بودجه‌های درنظر گرفته شده را در چه موارد دیگری می‌توان هزینه کرد؟