روی خط - حیوان آزاری

02 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما آزار حیوانات از سوی افراد ناشی از چیست؟ مقامات شهرداری ها برای کنترل سگ های خیابانی باید چه راهکاری را در پیش بگیرند؟